Promocje

Regulamin

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

Odcienie kolorów i struktura tkanin mebli prezentowanych w sklepie internetowym mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od ustawień i kalibracji monitora! Podane wymiary mebli mogą różnić się od rzeczywistych o +/- 5 cm. Aby uzyskać dokładniejsze informacje prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta. Rzeczywisty wygląd mebla może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.fakopa.pl prowadzony jest przez firmę Super - Sofa z siedzibą w Gorzowie Wlkp, ul. Koniawska 12, NIP 598-147-35-09.
2. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.
3. Zawartość oferty internetowej znajdującej się na stronie www.fakopa.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66 i art. 543).
4. Ceny towarów podane w złotówkach uwzględniają podatek VAT.
5. Oferta internetowa ważna do 31.12.2013 lub wyczerpania zapasów.

Składanie zamówienia

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.fakopa.pl Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia i automatyczne przesłanie go do firmy Super - Sofa.
4. Firma Super - Sofa zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w szczególności takiego, które nie zawiera adresu e-mail lub numeru telefonu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
5. Zakupów w sklepie internetowym może dokonywać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
6. Zamówienia można składać przez 7dni w tygodniu.
7. Po złożeniu zamówienia Klient nie ma możliwości jego odwołania.
8. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia od pracownika sklepu fakopa.pl
9. Sklep FaKOPA.pl realizuje zamówienie w momencie dokonania przedpłaty na towar. Wpłata (kwota zamówienia wraz z kosztami wysyłki lub ustalony procent zadatku) powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia potwierdzenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie nieopłacone zostanie anulowane.
10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca od chwili otrzymania przedpłaty na wyrób i nie podlega zmianie w przypadku wzrostu cen wyrobów .
11. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.
12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzenia w nich zmian.
12. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Realizacja zamówienia

1. Obszar dostawy mebli ograniczony jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 8 tygodni od dnia zaksięgowania wpłaty klienta i jest uzależniony od możliwości producenta, jak również od rodzaju transportu. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, firma Super - Sofa zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu realizacji zamówienia ,bądź odstąpienia od umowy, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Zamawiającego.
3. Dostawa wyrobu odbywa się transportem firmy Super - Sofa
4. W przypadku braku odbioru awizowanego towaru – ponowna dostawa zostaje dokonana po opłaceniu przez Klienta wynikających stąd kosztów. W razie nie opłacenia w/w kosztów w terminie 3 dni od wezwania Klienta e-mail’em na adres z którego przyszło zamówienie – transakcja zostaje anulowana, a Klient zostanie obciążony kosztami dostawy i odbioru towaru.

Reklamacje i zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. ” O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” konsument może odstąpić od umowy zakupionego towaru, w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Firma Super - Sofa dokona zwrotu ceny zakupionego towaru na rachunek klienta – pod warunkiem odesłania towaru do wskazanego miejsca na terenie Polski wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy. Koszt dostawy oraz odesłania nie podlega zwrotowi. Zwrot zapłaconej ceny jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony i jest w oryginalnym opakowaniu wraz z załączonymi do towaru dokumentami Sprzedawcy. 

Prawo zwrotu nie dotyczy wyrobów, przy których zaznaczono, iż są wykonane na zamówienie indywidualne oraz w których na życzenie klienta dokonano zmian rozmiarów. 

2. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta, zgodnie z warunkami wskazanymi w karcie. Jeżeli w okresie gwarancji ujawni się wada Klient powinien zgłosić tą okoliczność do firmy Super - Sofa na adres biuro@fakopa.pl. Reklamacje będą rozpatrywane tylko po przedłożeniu rachunku – prosimy o zachowanie dowodu zakupu.

Pobierz druk formularza reklamacyjnego 

3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa będzie niemożliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, drewna, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
5. Klient zobowiązany jest do otwarcia przesyłki i sprawdzenia w chwili dostawy, czy wyrób nie posiada widocznych uszkodzeń i jest zgodny z zamówieniem. Jeżeli wyrób posiada uszkodzenia lub jest nie zgodny z zamówieniem Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki oraz powinien zostać spisany protokół szkodowy przez kuriera w którym będzie opisana szkoda lub zaznaczony niewłaściwy towar, data i podpis kuriera. O takiej sytuacji należy powiadomić sklep internetowy www.fakopa.pl wysyłając e-maila na adres: biuro@fakopa.pl Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niewłaściwego towaru, czy ubytku przesyłki w transporcie.
6. Zwroty prosimy przesyłać na koszt własny na adres firmy Super - Sofa ul. Koniawska 12 66-400 Gorzów Wlkp. Dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i odpowiednio chronione przed dostępem osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ” O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.