Promocje

Dostawa

  1. Obszar dostawy mebli ograniczony jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
     
  2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 8 tygodni od dnia zaksięgowania wpłaty klienta i jest uzależniony od możliwości producenta, jak również od rodzaju transportu. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, firma Super - Sofa zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu realizacji zamówienia ,bądź odstąpienia od umowy, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Zamawiającego.
     
  3. Dostawa wyrobu odbywa się transportem firmy Super - Sofa
     
  4. W przypadku braku odbioru awizowanego towaru – ponowna dostawa zostaje dokonana po opłaceniu przez Klienta wynikających stąd kosztów. W razie nie opłacenia w/w kosztów w terminie 3 dni od wezwania Klienta e-mail’em na adres z którego przyszło zamówienie – transakcja zostaje anulowana, a Klient zostanie obciążony kosztami dostawy i odbioru towaru.